Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

 

Regulamin

"La Monique" sklep działający pod adresem www.la-monique.com, prowadzony jest przez Usługi Marketingowe z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 13 Zakrętów 47, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: nr.ew. 34901. NIP: 937-109-92-91. Regon: 070853550.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- W przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu, --W przypadku zamówień indywidualnych termin realizacji wynosi 14 dni roboczych. Jesli termin bedzie dłuzszy projektant  niezwłocznie poinformuje o tym meilowo bądz telefonicznie.

- Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

- Przewidywany czas wysyłki 2-3 dni roboczych.

- Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

- W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

- Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

- Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

-Za zamówione towary Kupujący może zapłacić za pośrednictwem PayPal oraz przelewem bankowym na konto sklepu:

Monika Zontek , 61114020170000460203743168

(w tytule przelewu należy wpisać szczegóły zamówienia : kolor, model torebki, symbol)

 

5. Wysyłka. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczta Polska.

 

6. Koszt dostawy:

- Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

- Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczta Polska

- Wysyłka na terenie Polski : 20 PLN

- Wysyłka na terenie UE : 25 EUR

 

7. Formy płatności :

- Gotówką w przypadku odbioru osobistego

- Przelewem na rachunek bankowy :

mBank 61114020170000460203743168

- On-line za pośrednictwem serwisu PayPal www.lamonique.com@gmail.com

 

Zakupione produkty wysyłane są w terminie do 2-3 dni roboczych od zakupu.

 

8. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. La Monique http://la-monique.com/ email: boutique@la-monique.com ul. 13 Zakrętów 47 43-300 Bielsko-Biała

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „La Monique”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 

12. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, posiada metki, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

14. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim potwierdzeniem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

15.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

 

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "La Monique" Monika Zontek ul. 13 Zakrętów 47, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu otrzymanego na adres email oraz opis przyczyny reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. 

 

 

Dane Osobowe

1. Podczas dokonania rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez   Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże obowiązkowe w celu realizacji zamówienia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014roku poz. 1182, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1224)

5. Informacje oraz dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

6. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora La Monique.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przetwarzanie danych przez Monikę Zontek jest prowadzone w celu odpowiedzi na zapytanie klienta, opracowanie wyceny usług oraz przesłanie oferty dotyczącej sprzedaży lub współpracy.

9. Dostęp do danych osobowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko Administrator Monika Zontek na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, rozporządzenie nr 521).

10. Administrator Monika Zontek  uprawniona jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

11. Monika Zontek prowadząca sklep pod domeną  www.la-monique.com nie udostępnia, nie sprzedaje osobom trzecim i organizacjom zewnętrznym danych personalnych, takich jak: adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu oraz innych informacji identyfikujących osoby, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie.

12. Monika Zontek prowadząca sklep  www.la-monique.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia takich danych tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie osób, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym lub gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Monice Zontek z mocy obowiązującego prawa.

13. Zawarta treść oraz wszelkie materiały tj: zdjęcia na stronie www.la-monique.com  nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www ponieważ są chronione prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa polskiego. Monika Zontek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

14. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

15. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone na stronie lub przetwarzane w związku z jej prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

16. Korzystanie ze sklepu www.la-monique.com  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych  kwestiami dotyczącymi użytkowania niniejszego serwisu internetowego prosimy o kontakt meilowy. 

17. W celu dostosowania treści serwisu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. 

18. Pliki Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą tylko i wyłącznie Administratorowi do monitorowania ruchu w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z serwisu.


Przejdź do strony głównej
WYKONANIE: Agencja Interaktywna RMBi