Wysyłka:

Wysyłka na terenie Polski : 20 PLN

Wysyłka na terenie UE : 25 EUR

Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem - Poczta Polska.

Formy płatności:

1. Gotówką w przypadku odbioru osobistego w Bielsku-Białej.

2. Przelewem na rachunek bankowy :  mBank 61 1140 2017 0000 4602 0374 3168

3. On-line za pośrednictwem serwisu PayPal.

4. Zakupione produkty wysyłane są w terminie do 7 dni roboczych od zakupu.

Regulamin

"La Monique" sklep działający pod adresem www.la-monique.com, prowadzony jest przez Usługi Marketingowe z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 13 Zakrętów 47, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: nr.ew. 34901. NIP: 937-109-92-91. Regon: 070853550.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- W przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu, --W przypadku zamówień indywidualnych termin realizacji wynosi 14 dni roboczych. Jesli termin bedzie dłuzszy projektant  niezwłocznie poinformuje o tym meilowo bądz telefonicznie.

- Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

- Przewidywany czas wysyłki 2-3 dni roboczych.

- Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

- W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

- Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

- Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

-Za zamówione towary Kupujący może zapłacić za pośrednictwem PayPal oraz przelewem bankowym na konto sklepu:

Monika Zontek , 61114020170000460203743168

(w tytule przelewu należy wpisać szczegóły zamówienia : kolor, model torebki, symbol)

5. Wysyłka. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczta Polska.

6. Koszt dostawy:

- Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

- Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczta Polska

- Wysyłka na terenie Polski : 20 PLN

- Wysyłka na terenie UE : 25 EUR

7. Formy płatności :

- Gotówką w przypadku odbioru osobistego

- Przelewem na rachunek bankowy :

mBank 61114020170000460203743168

- On-line za pośrednictwem serwisu PayPal

Zakupione produkty wysyłane są w terminie do 2-3 dni roboczych od zakupu.

8. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. La Monique http://la-monique.com/ email: boutique@la-monique.com ul. 13 Zakrętów 47 43-300 Bielsko-Biała

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „La Monique”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

12. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania,posiada metki, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

14. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim potwierdzeniem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

15.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "La Monique" Monika Zontek ul. 13 Zakrętów 47, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu otrzymanego na adres email oraz opis przyczyny reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. 

Dane Osobowe

1. Podczas dokonania rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez   Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże obowiązkowe w celu realizacji zamówienia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014roku poz. 1182, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1224)

5. Informacje oraz dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

6. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora La Monique.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przetwarzanie danych przez Monikę Zontek jest prowadzone w celu odpowiedzi na zapytanie klienta, opracowanie wyceny usług oraz przesłanie oferty dotyczącej sprzedaży lub współpracy.

9. Dostęp do danych osobowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko Administrator Monika Zontek na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, rozporządzenie nr 521).

10. Administrator Monika Zontek  uprawniona jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

11. Monika Zontek prowadząca sklep pod domeną  www.la-monique.com nie udostępnia, nie sprzedaje osobom trzecim i organizacjom zewnętrznym danych personalnych, takich jak: adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu oraz innych informacji identyfikujących osoby, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie.

12. Monika Zontek prowadząca sklep  www.la-monique.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia takich danych tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie osób, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym lub gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Monice Zontek z mocy obowiązującego prawa.

13. Zawarta treść oraz wszelkie materiały tj: zdjęcia na stronie www.la-monique.com  nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www ponieważ są chronione prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa polskiego. Monika Zontek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

14. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

15. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone na stronie lub przetwarzane w związku z jej prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

16. Korzystanie ze sklepu www.la-monique.com  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych  kwestiami dotyczącymi użytkowania niniejszego serwisu internetowego prosimy o kontakt meilowy. 

17. W celu dostosowania treści serwisu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. 

18. Pliki Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą tylko i wyłącznie Administratorowi do monitorowania ruchu w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z serwisu.

Polityka prywatności & RODO

Rodzaj przetwarzanych danych

1. Sklep www.la-monique.com zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

-rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail; dane adresowe: imię i nazwisko i numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: adres e-mail; dane adresowe: imię i nazwisko i numer telefonu

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: firmę Przedsiębiorcy i nr NIP

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane: adres e-mail i imię i nazwisko

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

10. Przekazanie danych osobowych do Administratora www.la-monique.com jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta  przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Administrator www.la-monique.com korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

-Administrator www.la-monique.com korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administrator www.la-monique.com tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator www.la-monique.com i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie www.la-monique.com dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów

6. W przypadku skierowania żądania Administrator www.la-monique.com  udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Cookies & IP 

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora www.la-monique.com na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez www.la-monique.com  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Administrator www.la-monique.com wykorzystuje cookies własne w celu:

-uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

-analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

3.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Administrator www.la-monique.com może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez www.la-monique.com przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

5. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator www.la-monique.com nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Prawa osób, których dane dotyczą

1.Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

-Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił sklepowi www.la-monique.com.

-Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

-Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez www.la-monique.com zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

-Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem www.la-monique.com może świadczyć jedynie za zgodą.

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

-Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli www.la-monique.com przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług www.la-monique.com, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

-Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

-Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator www.la-monique.com nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

-Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

-Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu www.la-monique.com podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

-Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, www.la-monique.com może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega www.la-monique.com. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług www.la-monique.com, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

-Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep www.la-monique.com nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

-Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych 

– Administrator www.la-monique.com ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5.Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

-Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, 

-uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

-uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

-uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

-Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

-Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

-W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator www.la-monique.com spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator www.la-monique.com nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

-Klient ma prawo żądać od Administrator www.la-monique.com przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.

-Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1.Sklep www.la-monique.com zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. 

2.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. www.la-monique.com nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskaj hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3.www.la-monique.com nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym www.la-monique.com  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Data modyfikacji: 25.05.2018 r.